קניון כפר סבא הירוקה רפפורט 3, קומה 3 במגדל המשרדים

KFAR

SABA